سید فرهاد حسینی

 • درباره‌ سید فرهاد حسینی

خانواده درمانی، اعتیاد، کودک و نوجوان.

کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی.

 • زبان مشاوره: فارسی.

 • زمینه‌ های مشاوره: کودک و فرزندپروری، نوجوانی و بلوغ، اضطراب و مشکلات فردی، اعتیاد و سوء مصرف مواد.

 • نوجوانی و بلوغ: آگاهی و مواجهه والدین و نوجوان با بلوغ، مشکلات رفتاری و تعارض با والدین،خودارضایی، اعتیاد به اینترنت.

 • افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی: افسردگی، ترس و اضطراب، پرخاشگری و عصبانیت، اعتماد به‌ نفس، ارتباط با جنس مخالف، شکست عاطفی، خودکشی، اختلال در تمایلات جنسی.

 • اعتیاد و سوء مصرف مواد: اعتیاد و خانواده.

 • کودک و فرزند پروری:  بیش‌ فعالی، لجبازی، تربیت جنسی، فرزندان طلاق، فرزند پروری مثبت.

با این کارشناس با شماره  ۶۶۰۸۴۹۶۹ ۰۲۱  تماس بگیرید.

 • تقویم کاری سید فرهاد حسینی

شنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
یکشنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
دوشنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
سه‌شنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
چهارشنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
پنجشنبه ۵ عصر تا ۱۱ شب
 • گواهی و افتخارات سید فرهاد حسینی

سید فرهاد حسینی

مهدیه روشن بین

مهدیه روشن بین

 • مهدیه روشن بین

  درباره‌ مهدیه روشن بین

خانواده درمانی، مشاوره زناشویی، جنسی، روابط مؤثر، شکست عاطفی، افسردگی، تحصیلی. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی.

 • زبان مشاوره: فارسی.

 • زمینه‌ های مشاوره: مادر، کودک و فرزندپروری، نوجوانی و بلوغ،ازدواج و زناشویی، افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی، مشاوره‌ های شغلی و تحصیلی، اعتیاد و سوء مصرف مواد، سالمندی، افراد با نیازهای خاص.

 • نوجوانی و بلوغ: آگاهی و مواجهه والدین و نوجوان با بلوغ، مشکلات رفتاری و تعارض با والدین،
  افت تحصیلی، خودارضایی، انتخاب رشته تحصیلی، اعتیاد به اینترنت.

 • ازدواج و زناشویی: جنسیت و تفاوت‌ های جنسیتی، روابط دوستانه قبل از ازدواج و انتخاب صحیح، رابطه زناشویی، رابطه جنسی،
  روابط فرا زناشویی.

 • افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی: افسردگی، ترس و اضطراب، پرخاشگری و عصبانیت، اعتماد به‌ نفس،
  ارتباط با جنس مخالف، شکست عاطفی، خودکشی، اختلال در تمایلات جنسی.

 • مشاوره‌ های شغلی و تحصیلی: انتخاب رشته تحصیلی، استرس شغلی.

 • اعتیاد و سوء مصرف مواد: اعتیاد و خانواده.

 • افراد با نیازهای خاص: تشنج و صرع.

 • مادر، کودک و فرزند پروری: دوران بارداری،دوران نوزادی، مشکلات دفع و ادرار، بیش‌ فعالی، لجبازی، شب‌ ادراری، اسباب‌ بازی،
  تربیت جنسی، فرزندان طلاق، فرزند پروری مثبت.

با این کارشناس با شماره ۶۶۰۸۴۹۶۹ ۰۲۱  تماس بگیرید.

 • تقویم کاری مهدیه روشن بین

شنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
یکشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
دوشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
سه‌شنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
چهارشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
پنجشنبه ۹ صبح تا ۳ عصر
 • گواهی و افتخارات مهدیه روشن بین

الو سلام مشاوره

 

مریم امام جمعه

مریم امام جمعه

مریم امام جمعه

 •  درباره‌ مریم امام جمعه

کارشناسی ‌ارشد روانشناسی از دانشگاه سراسری تهران.

دارای پروانه تخصصی به شماره ۲۸۴۶ از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

برگزار کننده دوره‌ ها و کارگاه‌ های روانشناسی و مشاوره.

 محقق و پژوهشگر در حیطه روانشناسی.

برگزار کننده دوره‌ های آموزش خانواده برای اولیاء و زوجین.

 مشاور کودک و نوجوان، خانواده، پیش از ازدواج.

آزمونگر آزمون‌ های روانی و شخصیت.

 • زبان مشاوره: فارسی.

 • زمینه‌ های مشاوره: مادر، کودک و فرزند پروری،  نوجوانی و بلوغ، ازدواج، خانواده، مشکلات فردی.

 • نوجوانی و بلوغ: آگاهی و مواجهه والدین و نوجوان با بلوغ، مشکلات رفتاری و تعارض با والدین، افت تحصیلی، خودارضایی، انتخاب رشته تحصیلی و اعتیاد به اینترنت.

 • ازدواج و زناشویی: جنسیت و تفاوت‌ های جنسیتی،  روابط دوستانه قبل از ازدواج و انتخاب صحیح، رابطه زناشویی، رابطه جنسی، روابط فرا زناشویی.

 • افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی: افسردگی، ترس و اضطراب، پرخاشگری و عصبانیت، اعتماد به‌ نفس، ارتباط با جنس مخالف، شکست عاطفی، خودکشی، اختلال در تمایلات جنسی.

 • مادر، کودک و فرزند پروری: دوران بارداری،دوران نوزادی، مشکلات دفع و ادرار، بیش‌ فعالی، لجبازی، شب‌ ادراری، اسباب‌ بازی، تربیت جنسی، فرزندان طلاق، فرزند پروری مثبت.

با این کارشناس با شماره ۰۹۲۲۱۲۳۱۸۹۲ تماس بگیرید.

 • تقویم کاری مریم امام جمعه

 شنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
یکشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
دوشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
سه‌شنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
چهارشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
پنجشنبه ۹ صبح تا ۳ عصر
 
 • گواهی و افتخارات مریم امام جمعه

سمیه محمدی

سمیه محمدی

 • درباره‌ سمیه محمدیسمیه محمدی

خانواده درمانی، مشاوره زناشویی، جنسی، روابط مؤثر، شکست عاطفی، افسردگی، تحصیلی.
کارشناسی ارشد مشاوره.

 • زبان مشاوره: فارسی.

 • زمینه‌ های مشاوره: مادر، کودک و فرزندپروری، نوجوانی و بلوغ،ازدواج و زناشویی، افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی، مشاوره‌ های شغلی و تحصیلی، اعتیاد و سوء مصرف مواد، سالمندی، افراد با نیازهای خاص.

 • نوجوانی و بلوغ: آگاهی و مواجهه والدین و نوجوان با بلوغ، مشکلات رفتاری و تعارض با والدین،
  افت تحصیلی، خودارضایی، انتخاب رشته تحصیلی، اعتیاد به اینترنت.

 • ازدواج و زناشویی: جنسیت و تفاوت‌ های جنسیتی، روابط دوستانه قبل از ازدواج و انتخاب صحیح، رابطه زناشویی، رابطه جنسی،
  روابط فرا زناشویی.

 • افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی: افسردگی، ترس و اضطراب، پرخاشگری و عصبانیت، اعتماد به‌ نفس،
  ارتباط با جنس مخالف، شکست عاطفی، خودکشی، اختلال در تمایلات جنسی.

 • مشاوره‌ های شغلی و تحصیلی: انتخاب رشته تحصیلی، استرس شغلی.

 • اعتیاد و سوء مصرف مواد: اعتیاد و خانواده.

 • افراد با نیازهای خاص: تشنج و صرع.

 • مادر، کودک و فرزند پروری: دوران بارداری،دوران نوزادی، مشکلات دفع و ادرار، بیش‌ فعالی، لجبازی، شب‌ ادراری، اسباب‌ بازی،
  تربیت جنسی، فرزندان طلاق، فرزند پروری مثبت.

با این کارشناس با شماره ۰۹۲۲۱۱۰۱۸۹۲ تماس بگیرید.

 • تقویم کاری سمیه محمدی 

شنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
یکشنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
دوشنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
سه‌شنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
چهارشنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
پنجشنبه ۳ عصر تا ۱۲ شب
 • گواهی و افتخارات سمیه محمدی 

 

معصومه نعیمی

معصومه نعیمی

سوابق تحصیلی معصومه نعیمی به شرح زیر است:

“کارشناس ‌روانشناسی عمومی و بانکداری “
“کارشناس ارشد ‌روانشناسی تربیتی”
“کارشناس ارشد مددکاری”
“دکترای حقوق بین الملل”

دکتر معصومه نعیمی دوره‌های آموزشی بسیاری را گذرانده‌اند که از آن میان می‌توان به دوره‌های زیر اشاره کرد:

۱- دوره‌های روان درمانی طبق اصول دبی فورد درمان‌گر آمریکایی.
۲- دوره‌های درمان شناختی دانشگاه تهران.
۳- دوره‌های سکس تراپی دانشگاه تهران.
۴- دوره‌های اعتیاد در مرکز بین‌المللی اعتیاد.
۵- دوره NLP

همچنین ایشان دارای سوابق کاری در حوزه‌های مختلفی هستند که به شرح زیر است:

۱- تدریس آموزش پرورش منطقه ۸
۲- مربی و مدیر مسئول مهدکودک بانک ملی
۳- بیمارستان بانک ملی
۴- خانه سلامت منطقه ۵ و ۳
۵- شهرداری منطقه ۵
۶- دفتر و کلینیک مشاوره
۷- مشاور تلفنی صدای سلامت

کتاب‌ها و مقالاتی نیز به قلم ایشان نوشته شده است که برای آشنایی شما “الو سلام مشاوره” ای عزیز با نظرات ایشان بسیار مفید است و در ادامه اسامی
آن ها ذکر خواهد شد :

۱- میزان رضایت‌مندی کارکنان بانکی و رابطه آن با نوع مدیریت.
۲- اختلالات یادگیری در کودکان. 
۳- خیانت، علل و پیشگیری و درمان.
۴- لکنت زبان و راه‌های کنترل مؤثر آن.
۵- ارتباط متقابل مؤثر.
۶- وسواس، علل و عوامل، پیشگیری و درمان.