مهدیه روشن بین

مهدیه روشن بین

 • مهدیه روشن بین

  درباره‌ مهدیه روشن بین

خانواده درمانی، مشاوره زناشویی، جنسی، روابط مؤثر، شکست عاطفی، افسردگی، تحصیلی. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی.

 • زبان مشاوره: فارسی.

 • زمینه‌ های مشاوره: مادر، کودک و فرزندپروری، نوجوانی و بلوغ،ازدواج و زناشویی، افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی، مشاوره‌ های شغلی و تحصیلی، اعتیاد و سوء مصرف مواد، سالمندی، افراد با نیازهای خاص.

 • نوجوانی و بلوغ: آگاهی و مواجهه والدین و نوجوان با بلوغ، مشکلات رفتاری و تعارض با والدین،
  افت تحصیلی، خودارضایی، انتخاب رشته تحصیلی، اعتیاد به اینترنت.

 • ازدواج و زناشویی: جنسیت و تفاوت‌ های جنسیتی، روابط دوستانه قبل از ازدواج و انتخاب صحیح، رابطه زناشویی، رابطه جنسی،
  روابط فرا زناشویی.

 • افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی: افسردگی، ترس و اضطراب، پرخاشگری و عصبانیت، اعتماد به‌ نفس،
  ارتباط با جنس مخالف، شکست عاطفی، خودکشی، اختلال در تمایلات جنسی.

 • مشاوره‌ های شغلی و تحصیلی: انتخاب رشته تحصیلی، استرس شغلی.

 • اعتیاد و سوء مصرف مواد: اعتیاد و خانواده.

 • افراد با نیازهای خاص: تشنج و صرع.

 • مادر، کودک و فرزند پروری: دوران بارداری،دوران نوزادی، مشکلات دفع و ادرار، بیش‌ فعالی، لجبازی، شب‌ ادراری، اسباب‌ بازی،
  تربیت جنسی، فرزندان طلاق، فرزند پروری مثبت.

با این کارشناس با شماره ۶۶۰۸۴۹۶۹ ۰۲۱  تماس بگیرید.

 • تقویم کاری مهدیه روشن بین

شنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
یکشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
دوشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
سه‌شنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
چهارشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
پنجشنبه ۹ صبح تا ۳ عصر
 • گواهی و افتخارات مهدیه روشن بین

الو سلام مشاوره

 

مریم امام جمعه

مریم امام جمعه

مریم امام جمعه

 •  درباره‌ مریم امام جمعه

کارشناسی ‌ارشد روانشناسی از دانشگاه سراسری تهران.

دارای پروانه تخصصی به شماره ۲۸۴۶ از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

برگزار کننده دوره‌ ها و کارگاه‌ های روانشناسی و مشاوره.

 محقق و پژوهشگر در حیطه روانشناسی.

برگزار کننده دوره‌ های آموزش خانواده برای اولیاء و زوجین.

 مشاور کودک و نوجوان، خانواده، پیش از ازدواج.

آزمونگر آزمون‌ های روانی و شخصیت.

 • زبان مشاوره: فارسی.

 • زمینه‌ های مشاوره: مادر، کودک و فرزند پروری،  نوجوانی و بلوغ، ازدواج، خانواده، مشکلات فردی.

 • نوجوانی و بلوغ: آگاهی و مواجهه والدین و نوجوان با بلوغ، مشکلات رفتاری و تعارض با والدین، افت تحصیلی، خودارضایی، انتخاب رشته تحصیلی و اعتیاد به اینترنت.

 • ازدواج و زناشویی: جنسیت و تفاوت‌ های جنسیتی،  روابط دوستانه قبل از ازدواج و انتخاب صحیح، رابطه زناشویی، رابطه جنسی، روابط فرا زناشویی.

 • افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی: افسردگی، ترس و اضطراب، پرخاشگری و عصبانیت، اعتماد به‌ نفس، ارتباط با جنس مخالف، شکست عاطفی، خودکشی، اختلال در تمایلات جنسی.

 • مادر، کودک و فرزند پروری: دوران بارداری،دوران نوزادی، مشکلات دفع و ادرار، بیش‌ فعالی، لجبازی، شب‌ ادراری، اسباب‌ بازی، تربیت جنسی، فرزندان طلاق، فرزند پروری مثبت.

با این کارشناس با شماره ۰۹۲۲۱۲۳۱۸۹۲ تماس بگیرید.

 • تقویم کاری مریم امام جمعه

 شنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
یکشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
دوشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
سه‌شنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
چهارشنبه ۹ صبح تا ۵ عصر
پنجشنبه ۹ صبح تا ۳ عصر
 
 • گواهی و افتخارات مریم امام جمعه

سمیه محمدی

سمیه محمدی

 • درباره‌ سمیه محمدیسمیه محمدی

خانواده درمانی، مشاوره زناشویی، جنسی، روابط مؤثر، شکست عاطفی، افسردگی، تحصیلی.
کارشناسی ارشد مشاوره.

 • زبان مشاوره: فارسی.

 • زمینه‌ های مشاوره: مادر، کودک و فرزندپروری، نوجوانی و بلوغ،ازدواج و زناشویی، افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی، مشاوره‌ های شغلی و تحصیلی، اعتیاد و سوء مصرف مواد، سالمندی، افراد با نیازهای خاص.

 • نوجوانی و بلوغ: آگاهی و مواجهه والدین و نوجوان با بلوغ، مشکلات رفتاری و تعارض با والدین،
  افت تحصیلی، خودارضایی، انتخاب رشته تحصیلی، اعتیاد به اینترنت.

 • ازدواج و زناشویی: جنسیت و تفاوت‌ های جنسیتی، روابط دوستانه قبل از ازدواج و انتخاب صحیح، رابطه زناشویی، رابطه جنسی،
  روابط فرا زناشویی.

 • افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی: افسردگی، ترس و اضطراب، پرخاشگری و عصبانیت، اعتماد به‌ نفس،
  ارتباط با جنس مخالف، شکست عاطفی، خودکشی، اختلال در تمایلات جنسی.

 • مشاوره‌ های شغلی و تحصیلی: انتخاب رشته تحصیلی، استرس شغلی.

 • اعتیاد و سوء مصرف مواد: اعتیاد و خانواده.

 • افراد با نیازهای خاص: تشنج و صرع.

 • مادر، کودک و فرزند پروری: دوران بارداری،دوران نوزادی، مشکلات دفع و ادرار، بیش‌ فعالی، لجبازی، شب‌ ادراری، اسباب‌ بازی،
  تربیت جنسی، فرزندان طلاق، فرزند پروری مثبت.

با این کارشناس با شماره ۰۹۲۲۱۱۰۱۸۹۲ تماس بگیرید.

 • تقویم کاری سمیه محمدی 

شنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
یکشنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
دوشنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
سه‌شنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
چهارشنبه ۵ عصر تا ۱۲ شب
پنجشنبه ۳ عصر تا ۱۲ شب
 • گواهی و افتخارات سمیه محمدی