مطالب توسط سارا رئوفی

سید فرهاد حسینی

درباره‌ سید فرهاد حسینی خانواده درمانی، اعتیاد، کودک و نوجوان. کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی. زبان مشاوره: فارسی. زمینه‌ های مشاوره: کودک و فرزندپروری، نوجوانی و بلوغ، اضطراب و مشکلات فردی، اعتیاد و سوء مصرف مواد. نوجوانی و بلوغ: آگاهی و مواجهه والدین و نوجوان با بلوغ، مشکلات رفتاری و تعارض با والدین،خودارضایی، اعتیاد به اینترنت. افسردگی، اضطراب […]

مهدیه روشن بین

درباره‌ مهدیه روشن بین خانواده درمانی، مشاوره زناشویی، جنسی، روابط مؤثر، شکست عاطفی، افسردگی، تحصیلی. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. زبان مشاوره: فارسی. زمینه‌ های مشاوره: مادر، کودک و فرزندپروری، نوجوانی و بلوغ،ازدواج و زناشویی، افسردگی، اضطراب و مشکلات فردی، مشاوره‌ های شغلی و تحصیلی، اعتیاد و سوء مصرف مواد، سالمندی، افراد با نیازهای خاص. نوجوانی و بلوغ: آگاهی و مواجهه […]